Emma Watson puhui YK:n erityiskokoukselle 21. syyskuuta 2014 HeForShe -kampanjasta. Puhe oli selväsanainen viesti ryhmälle joka on aikaisemmin näyttäytynyt vähemmistönä feministisessä kamppailussa; miehille.

Kampanja tähtää nostamaan esiin sukupuolten tasa-arvoa, feminismiä, aktivoimalla miehiä aiheen ympäriltä. Kampanja viestii muun muassa siitä että sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkästään naisten kysymys vaan “ihmisoikeuskysymys joka tarvitsee sinun osallistumistasi”. Kampanja toivoo ihmisiltä sitoutumista toimimaan kaikkea väkivaltaa vastaan jota naiset ja tytöt kokevat.

Kampanja löytyy osoitteesta http://www.heforshe.org/

Emma Watsonin puhe alla: