Category: Yhteiskunta

Seuraava Suomen presidentti ei ole tiedossa – sitä seuraava on!

Tammikuun presidentinvaalit ovat lähes ovella. Silti puhe kiinnittyy jo seuraaviin presidentinvaaleihin 2024. Suurin selitys ilmiölle on tammikuun vaalien tylsyys.

Istuva presidentti Sauli Niinistö on lupautunut jatkokaudelle ja vieläpä ilman taustapuoluetta (näyttäen näin keskisormea Kokoomukselle). Tämä kepulikonsti nostanee Niinistön suosiota uurnilla ja mahdollisesti petaa läpimenoa ensimmäisellä kierroksella. Erilaisia vaihtoehtoja esittävä Vasemmiston Merja Kyllönen nousee näillä näkymin ainoaksi vastavoimaksi kun muut puolueet asettavat ennestään presidentiksi pyrkineitä ja SDP vitkuttelee omalla ehdokkaallaan. Loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta.

Kiinnostus presidentti-instituutiota kohtaan onkin nostanut – ei tulevat vaalit – vaan mahdollinen perustuslainmuutos liittyen presidentin valintaan. Nykyinen perustuslaki vaatii presidentin olevan syntyperäinen suomalainen.

Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. (54 §)

Kansanedustaja Pilvi Torsti (sdp) on kuitenkin ehdottamassa perustuslainmuutosta perustuslain pykälään asiasta. Suomen kansalaisuus tulee pysymään vaatimuksena mutta vaade syntyperäisyydestä ehdotetaan poistettavaksi lakimuutoksessa.

Muutos ei ehdi ennen seuraavia presidentinvaaleja vuonna 2018 sillä muutokset perustuslakiin vaativat kahden erillisen eduskunnan käsittelemään muutoksia. Menettelyä kutsutaan perustuslainsäätämisjärjestykseksi.

Perustuslain säätämisjärjestystä noudatettaessa lakiehdotus hyväksytään toisessa käsittelyssä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lepäämään seuraavien eduskuntavaalien jälkeen pidettäviin valtiopäiviin. Vaalien jälkeen lakiehdotus tulee hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Perustuslainmuutosta ehdittänee käsitellä vielä tämän eduskunnan aikana ellei hallitus kaadu ennen eduskuntavaaleja 2019. Arviot Sipilän hallituksen elinvoimaisuudesta vaaleihin asti vaihtelevat. Useat näkevät hallituksen tulevaisuuden synkkänä ja epätoivoisena. Hallituksen kaatuessa, kaatuisi mahdollisesti myös mahdollisuus perustuslainmuutoksen vaikuttavan jo presidentinvaaleihin 2024.

JOS perustuslainmuutos saadaan pakettiin nopeasti ja niin tämä, kuin myös seuraava, eduskunta päättää toteuttaa lainmuutoksen on Suomessa mahdollisuus valita ulkomailla syntyneitä suomalaisia esimerkiksi Vihreiden Ozan Yanar tai Vasemmiston Suldaan Said Ahmed seuraavaksi presidentiksi maalle.

Päivänpolitiikan ulkopuolelta on myös noussut nimiä, joista todennäköisin uusi Suomen presidentti olisi Arman Alizad. Onnekkainta tässä on se että hän on myös käytettävissä pestiin.

Onnea Suomi, onnea me! Vielä pitää tosin säilyä yhteiskuntana ja maana vuoteen 2024 asti. Tämä voi osoittautua jopa vaikeaksi nykyisen hallituksen ja presidentin alla. Kuten Helsingin Sanomien kolumni 27.7. toteaa presidentistä “kunhan olisi edes rehellinen ja taitava.”

Turkissa ihmisoikeusrikkomusten sarja pidätyskeskuksissa

Turkin heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeinen aika on sisältänyt presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon mielivaltaisia kostotoimenpiteitä pidätetyille. Maassa on asiaan liittyen pidätetty yli 10 000 henkilöä.

Amnesty Internationalin tarkkailu- ja tutkimustyö on saanut tietoa useista ihmisoikeusrikkomuksista, ja nyt ihmisoikeusjärjestö vaatii laajoilla tarkkailuoikeuksilla varustettuja riippumattomia tarkkailijoita maahan.

Turkin valtion perustamiin pidätyskeskuksiin ei ole päästetty riippumattomia tarkkailijoita ja tiedot tapahtumista keskuksista kertovat useista kidutuksista sekä raiskauksista. Kidutus ja epäinhimillinen kohtelu on saanut tietojen mukaan monia muotoja.

Amnestyn tutkimukset kertovat että “pidätettyjä on pidetty pitkiä aikoja kivuliaissa asennoissa, heitä on hakattu ja kidutettu muun muassa raiskaamalla.” Raiskauksia on tehty näköhavaintojen mukaan pidättäjien toimesta pampuilla ja sormilla.

Kidutuksen pääpaino osuu havaintojen perusteella sotilasarvoltaan korkeampiarvoisiin pidätettyihin. Pidätettyjä on laajasti pahoinpidelty ja heidän oikeusturvansa on vaarantunut. Vain osa on saanut valita oman puolustuksensa tai saanut oikeusapua.

Tarpeellista lääkintähoitoa on myös evätty ja pahoinpitelyistä aiheutuneita vammoja on jätetty hoitamatta. Yhdessä pidätyskeskuksessa on Amnestyn haastatteleman lääkärin mukaan hänelle tuotu huonossa kunnossa pidätetty ja todettu: “anna hänen kuolla. Sanotaan, että hänet tuotiin meille kuolleena”. Pidätettyä oli ilmeisesti pidättäjien puolelta vahingoitettu.

Toimilla on tiettävästi presidentti Erdoganin tuki. Kidutus ja muu pidätettyjen epäinhimillinen kohtelu on vastoin kansainvälisiä lakeja ja yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta. Euroopan neuvoston jäsenenä Turkilla on lisäksi velvollisuus tehdä yhteistyötä Euroopan kidutuksen vastaisen komitean (CPT:n) kanssa.

Panimoliitto jälleen kiinni harhaanjohtamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on joutunut jälleen korjaamaan tiedotteella panimoteollisuuden etujärjestön sanomisia. Panimoliitto väittää virheellisesti että Britannissa “alkoholinkulutus on suurin piirtein samaa tasoa ja WHO:n kirjaamia haittoja [on] vähemmän” verrattaessa tilanteeseen Suomessa. Väite on kuitenkin täysin väärä.

Panimoliitto kaivaa kuoppaansa syvemmälle todeten että “joku yhtälössä ei vaan kohtaa” ja kysymällä “onko syy Suomen tehottomat sote-palvelut vai tilastojen tarkoitushakuisuus?”

Todellisuudessa alkoholinkäytön kustannukset Brittiläiselle yhteiskunnalle ovat yli 26 miljardia euroa ja terveydenhuollon osuus tästä on arviolta noin 4,4 miljardia euroa.

THL ripittää Panimoliittoa osoittaessa sen vertailleen “täysin eri asioita” ja muistuttamalla että “kansainväliset vertailut ovat ylipäätään hyvin vaikeita sekä laskelmien eriperustaisuuden että palvelujärjestelmien erojen vuoksi.”

Panimoliitto on toiminut myös aiemmin hyvin kyseenalaisesti tuottaessa ja tiedottaessa virheellistä tietoa. Viime vuonna olut oli liiton mielestä terveysjuoma. Myös Panimoliiton käyttämät numerot alkoholin matkustajatuonnista Viron ja Suomen välillä ovat jatkuvasti tarkoituksenhakuisesti liioteltuja.

Vuoteen 2011 asti Panimoliitto, ja muu alkoholielinkeino, teki yhteistyötä valtiovarainministeriön, THL:n, Alko:n ja Valviran kanssa tuottaessa kyselytutkimuksia. Muutoksen tarkoitusperät ovat valitettavan selvät. Kuten kaiken edunvalvonnan, myös Panimoliiton työn toivoisi perustuvan todistettavaan tietoon.

Saamelaisten oikeudet kohtaavat valtiollista väheksyntää ja syrjivää priorisointia

Lauantaina 6. helmikuuta tulee kuluneeksi 99 vuotta ensimmäisestä pohjoismaisesta saamelaiskokouksesta. Kokous järjestettiin Norjan Trondheimissa ja siihen osallistui saamelaisia Norjan sekä Ruotsin alueilta. Saamelaiskokousta pidetään saamelaisten poliittisen heräämisen alkuna ja loi perustan valtionrajat ylittävälle keskinäiselle yhteistyölle saamelaisyhteisöjen välillä. 6. helmikuuta on siten myös saamelaisten kansallispäivä.

Saamelaisten oikeudellisen aseman parantaminen kulminoitui 1900-luvun lopulla Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimukseen numeroon 169 heimo- ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Tällöin myös Suomi vielä näytti asiakirjalle vihreää valoa ja allekirjoitti sopimuksen, kuten muut pohjoismaat. Sopimuksen synnystä on kohta 26 vuotta. Silti sopimuksen toteuttaminen ei tahdo nähdä päivänvaloa. Suomi ei ole, allekirjoittamisen lisäksi, tehnyt asian eteen juuri mitään paitsi vatvonut syitä miksi sopimusta ei tulisi saattaa voimaan. Käsien päällä istuminen on kuitenkin ollut verrattain rankkaa sillä toimeenpanoa on vaatinut YK:n ja Euroopan Neuvoston lisäksi kasvava joukko tympääntyneitä kansalaisia.

Nykyinen hallitus on aiempia 2000-luvun hallituksia häijymmin suhtautunut ylipäätänsä kaikkiin saamelaisia koskevia päätöksiä kohtaan. Pääministeripuolue Keskustalla on pitkä tausta saamelaisvihamielisestä politiikasta, mutta esimerkiksi Matti Vanhasen pääministerikausilla perättömimmät esitykset pidettiin taka-alalla. Nyt saamelaisten oikeudet kytkeytyvät useisiin SSS-hallituksen hävyttömimpiin hankkeisiin. Hallituksen esitys uudesta metsähallituslaiksi, jossa luonto-omaisuutemme yhtiöitettäisiin, on täysin ristiriidassa Suomen ainoan alkuperäiskansan oikeudesta maahan. Aiemmin lausuntokierroksella ollut esitys piti sisällään kieltopykälät saamelaisten kotiseutualueiden heikentämisestä, nykyisessä esityksessä ne loistavat poissaolollaan. Nähtävästi saamelaisten ainoa ystävä tulee jatkossakin olemaan YK.

Alla olevalla videolla aiheesta haastattelussa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi:

Virkamiehet siirtämässä palveluita yksityisiin tiloihin – päättäjät toppuuttelevat

Helsingissä kirjastotoimen ja nuorisoasiainkeskuksen virkamiehet ovat valmistelleet esityksen Herttoniemen kirjaston ja nuorisotalon siirrosta julkisista tiloista yksityisiin. Esityksessä tilat pienenevät merkittävästi, samalla kun vuokra nousee yli 50%. Lisäksi nuorisotoimi luopuisi samalla myös Herttoniemenrannan nuorisotalosta, sekä mahdollisesti myöhemmin Laajasalon nuorisotalosta.

Asiaan on kuitenkin herätty asukkaiden puolelta ja aiheesta on noussut iso poru. Nyt päättäjät ovat ottaneet ohjat käsiinsä ja kyseenalaistavat siirtoa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pöytäsi asian kokouksessaan 20. lokakuuta sekä seuraavassa 10. marraskuuta. Viimeisimmässä kokouksessa lautakunta päätti jäädyttää prosessin kokonaisuudessaan mahdollistaakseen jäsenille maastokäynnin kohteeseen.

Virkamiesten esitys on kohdannut vastustusta myös nuorisolautakunnassa, jossa lautakunnan kokouksessa 6. lokakuuta asia pöydättiin. Samoin tehtiin 5. marraskuuta, jolloin järjestettiin kaupungintalolla nuorisolautakunnan avoin kokous.

Nuorisolautakunnan marraskuisessa kokouksessa nuorisotoimen johtaja ja nuorisoasiainkeskuksen korkein virkamies Tommi Laitio perusteli julkisten palveluiden siirtoa yksityisiin tiloihin kaupungin tavoitteella olla “Suomen yritysmyönteisin kaupunki”.

“Se että sijoitetaan julkisia palveluita tämmöiseen kauppakeskukseen, joka parantaa tän yrittäjän liiketilan myyntimahdollisuutta ihan toiselle tasolle – kuin se että näitä palveluita ei olis siellä” on Laition mielestä kaupungin tavoitteen mukaista yritysmyönteisyyttä. Nykyisellään kaupunki maksaa vuokraa itselleen.

Nuorisotoimen johtajan mielipide avaa salakavalasti kysymyksen tasa-arvoisesta kohtelusta yritysten välillä Helsingissä. Tarjoaako kaupunki tasapuolisuuden nimissä, jokaiselle ostoskeskukselle nuorisotalon “nostaakseen liiketilan myyntimahdollisuuden toiselle tasolle”? Vai pelkästään tämän kohteen toimijoille (YIT:lle & Hartelalle)?

Ruotsin KD myöntymässä samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuteen

Ruotsin Kristillisdemokraattien (KD) puoluehallitus on esittämässä puolueen lokakuussa pidettävään puoluevaltuustokokoukseen kannanmuutosta samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuteen. Aiemmin puoluella on ollut vastustava kanta ja se on aktiivisesti ajanut asiassa muutosta lainsäädäntöön.

Puoluehallituksen esitys voidaan nähdä uuden puheenjohtajan Ebba Busch Thor:in työvoittona muuttaa puolue houkuttelevammaksi nuorille ja viedessä puoluetta liberaalimpaan suuntaan. Thor on aiemmin tänä vuonna Tukholman Pride-tapahtumassa kertonut kannattavansa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta.

Lokakuun puoluevaltuuston kokouksessa asia ei kuitenkaan tule olemaan läpihuutojuttu vaikka puolueen johto on asian kannalla. Puoluehallituksen päätös tulee olemana monelle puoluevaltuutetulle tutkimusmatka omaan pimeään sieluun. Päätös saattaa olla vaikea myös puolueen nuorisosiivelle. Ruotsin Kristillisdemokraattinen nuorisoliitto (KDU) on pohjoismaisesta katsantokannasta yksi konservatiivisimpia poliittisia nuorisojärjestöjä ja liiton näkemykset ovat monesti olleet jyrkempiä kuin emopuolueella. KDU on muun muassa julistautunut anti-utopistiseksi liikkeeksi. Varmaa ei vielä ole laskevatko he adoptio-asian utopiaan kuuluvaksi osaksi vai ei.

Ruotsin kristillisdemokraattien päätös tulee mahdollisesti myös vaikuttamaan muiden pohjoismaisten sisarpuolueiden kantoihin. Ainakin KD-puolueiden yhteinen rintama aiheen ympäriltä on murtumassa.

 

Vakuuttava huiputtaja: ilmastoskeptikko ratsastaa Greenpeace taustallaan

Ilmastoskeptikko Patrick Moore nousee ajoittain esille taustansa takia. Moore on yksi kansainvälisen ympäristöjärjestö Greenpeacen perustajajäsenistä. Järjestöstä Moore erosi menettäessään luottamuspaikkansa vuonna 1986. Moore kertoo itse välirikon syyksi näkemyserot kampanjatavoissa.

Eron jälkeen Moore päätyi kampanjoimaan aikaisempaa järjestöään vastaan. Moore onkin kunnostautunut lobbaajana ylikansallisille yrityksille, joilla useilla on erikoisia ja kyseenalaisia näkemyksiä yhteiskuntavastuusta ja ympäristönsuojelusta. Moore käyttää näissä yhteyksissä häikäilemättömästi taustaansa Greenpeacen perustajajäsenenä. Hän on työskennellyt palkkansa eteen muun muassa metsäyhtiöiden puolustajana niiden kaataessa aarniometsiä ja niiden ollessa vastuussa ylimitoitetuista tuhoisista metsähakkuista sekä yhdysvaltalaisen Monsanto yrityksen asiantuntija-puolestapuhujana sen rikkakasvimyrkytuotteen ollessa kritiikin kohteena terveyshaittojensa puolesta.

Vuonna 2015 Moore erehtyi mainitsemaan Monsanton rikkakasvimyrkyn olevan haitaton ja joutui tilanteeseen, jossa hänen oli mahdollista todistaa tämä juomalla lasillinen kyseistä tuotetta:

Uusin Patrick Mooren aluevaltaus on toimia “professorina” yhdysvaltalaisen oikeistokonservatiivisen radioäänen perustamassa koulutuskeskuksessa. Työnkuvaan on liittynyt jälleen ratsastamista Greenpeace taustalla tiedemaailman ympäristötietoutta vastaan. Maailman tiedeyhteisö, kansalaisjärjestöt ja pitkäaikaiset tutkimustulokset jäävät Mooren “opetuksissa” hölmön rooliin hänen piirtäessään kuvaa tietämättömistä toimijoista ja ala-aste tason kemiantuntemuksesta.

Alla video Mooresta kertomassa hiilen ja hiilidioksidin eroista. “Miten elämää synnyttävästä aineesta voi saada pahan?” Moore kysyy videolla. Vastaus on helppo: kun aine lisääntyy ihmisen toimilla räjähdymäisesti muokaten ilmastoa ja elinolosuhteita radikaalisti.

 

Valokeila Vartiosaareen: suojelun tarpeessa oleva aarresaari

Tuleva syksy on kaavoitusta täynnä kun Helsinki paneutuu kaupungin uuteen yleiskaavaehdotukseen. Ennen tätä käsitellään kuitenkin aiemman yleiskaavan selvitysalueena ollut Vartiosaari ja sen kohtalo.

Aiemmin päätöksentekoketjussa nähtiin kaupunginsuunnittelulautakunnan puheenjohtajan Risto Rautavan (kokoomus) ja varapuheenjohtajan Osmo Soininvaaran (vihreä liitto) yhdistävän voimansa edistämään saareen rakentamista. Suunnitelmat ovatkin edenneet “kerrostalosuunnitelmat edellä” vaikka kaupunkilaisilta kysyttäessä valtava enemmistö on ollut rakentamista vastaan ja Vartiosaaren virkistyskäytön puolella.

Saari onkin tullut monelle tutuksi laajan virkistystoiminnan toimesta. Useat kansalais- ja kuntouttavat järjestöt ovat pitäneet saarea majapaikkanaan. Vailla vakinaista asuntoa – VVA ry. kiteytti osuvasti saaren tunnusomaisuutta kirjoituksensa otsikolla “Monen elämä muuttuu Vartiosaaressa”.

Suunnitelmat kuitenkin elävät ja saaren kohtaloa ei ole sinetöity. Save Vartiosaari -kampanja ajaa saaren virkistyskäytön vahvistamista kaavassa, ja tukea tavoitteelle on löytynyt jopa kaupunginsuunnittelulautakunnassa saakka. Lautakunnan kokouksessa toukokuussa Eija Loukoila (vasemmistoliitto) esitti kampanjan tavoin valmistelun lähtökohdaksi Vartiosaarta kehitettäväksi “viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena”.

Lopulliset päätökset tehdään seuraavan puolen vuoden aikana ja ennen viimeistä nuijan kopsahdusta on Vartiosaarella vielä toivoa. Upea luontokohde odottaa nyt valokeilaa asiallensa ja tarpeellista suojelupäätöstä virkistysvaihtoehdon muodossa.

Ursula Le Guin: “Tarvitsemme kirjailijoita jotka muistavat vapauden”

Tieteiskirjailija Ursula K. Le Guin vastaanotti marraskuussa 2014 Yhdysvaltojen Kansallisessa kirjagaalassa elämäntyöpalkinnon elämäntyöstään kirjailijana. Puheessa Le Guin kritisoi nykyisenkaltaista yhdysvaltalaista kirjallisuusalaa joka myy kirjoja pelkästään markkinahyödykkeinä ja tahtoo myös kirjojen muistuttavan enemmän tuotteita. Le Guin sanoi puheessaan näkevänsä “[kustantajien] myyntiosastojen annettavan toimituksellisia oikeuksia” ja kustantajien vaativan “kirjastoilta jopa seitsenkertaisia hintoja kirjoista tavallisiin asiakkaisiin verrattuna”.

Kirjailija jatkoi kritisoimalla kapitalismia, ns. äärimmäistä voitontavoittelua, sanoen sen olevan ristiriidassa kirjallisuuteen taiteen muotona. Le Guin pyysi kirjailijoilta nousemaan vastarintaan sanoen että “..kapitalistinen valta vaikuttaa väistämättömältä. Kuten vaikutti aikaisemmin kuninkaiden jumalallinen oikeutus. Mitä tahansa ihmisen valtaa voidaan vastustaa ja muuttaa ihmisen toimesta. Vastarinta ja muutos tapahtuu usein taiteen kautta, ja juuri meidän [kirjallisen] taiteen kautta – sanojen taiteessa.”

Ursula K. Le Guinin puhe alla:

Emma Watsonin viesti miehille

Emma Watson puhui YK:n erityiskokoukselle 21. syyskuuta 2014 HeForShe -kampanjasta. Puhe oli selväsanainen viesti ryhmälle joka on aikaisemmin näyttäytynyt vähemmistönä feministisessä kamppailussa; miehille.

Kampanja tähtää nostamaan esiin sukupuolten tasa-arvoa, feminismiä, aktivoimalla miehiä aiheen ympäriltä. Kampanja viestii muun muassa siitä että sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkästään naisten kysymys vaan “ihmisoikeuskysymys joka tarvitsee sinun osallistumistasi”. Kampanja toivoo ihmisiltä sitoutumista toimimaan kaikkea väkivaltaa vastaan jota naiset ja tytöt kokevat.

Kampanja löytyy osoitteesta http://www.heforshe.org/

Emma Watsonin puhe alla:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén