Turkin heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeinen aika on sisältänyt presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon mielivaltaisia kostotoimenpiteitä pidätetyille. Maassa on asiaan liittyen pidätetty yli 10 000 henkilöä.

Amnesty Internationalin tarkkailu- ja tutkimustyö on saanut tietoa useista ihmisoikeusrikkomuksista, ja nyt ihmisoikeusjärjestö vaatii laajoilla tarkkailuoikeuksilla varustettuja riippumattomia tarkkailijoita maahan.

Turkin valtion perustamiin pidätyskeskuksiin ei ole päästetty riippumattomia tarkkailijoita ja tiedot tapahtumista keskuksista kertovat useista kidutuksista sekä raiskauksista. Kidutus ja epäinhimillinen kohtelu on saanut tietojen mukaan monia muotoja.

Amnestyn tutkimukset kertovat että “pidätettyjä on pidetty pitkiä aikoja kivuliaissa asennoissa, heitä on hakattu ja kidutettu muun muassa raiskaamalla.” Raiskauksia on tehty näköhavaintojen mukaan pidättäjien toimesta pampuilla ja sormilla.

Kidutuksen pääpaino osuu havaintojen perusteella sotilasarvoltaan korkeampiarvoisiin pidätettyihin. Pidätettyjä on laajasti pahoinpidelty ja heidän oikeusturvansa on vaarantunut. Vain osa on saanut valita oman puolustuksensa tai saanut oikeusapua.

Tarpeellista lääkintähoitoa on myös evätty ja pahoinpitelyistä aiheutuneita vammoja on jätetty hoitamatta. Yhdessä pidätyskeskuksessa on Amnestyn haastatteleman lääkärin mukaan hänelle tuotu huonossa kunnossa pidätetty ja todettu: “anna hänen kuolla. Sanotaan, että hänet tuotiin meille kuolleena”. Pidätettyä oli ilmeisesti pidättäjien puolelta vahingoitettu.

Toimilla on tiettävästi presidentti Erdoganin tuki. Kidutus ja muu pidätettyjen epäinhimillinen kohtelu on vastoin kansainvälisiä lakeja ja yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta. Euroopan neuvoston jäsenenä Turkilla on lisäksi velvollisuus tehdä yhteistyötä Euroopan kidutuksen vastaisen komitean (CPT:n) kanssa.