Dinosaurusmaailmassa elää ainakin yksi harmillinen väärinkäsitys joka ei ota poistuakseen. Kyse on kiistely “Brontosauruksesta”, dinosaurussuvusta, jonka oikea tieteellinen nimi on Apatosaurus. Monet yritykset muuttaa väärinkäsitystä eivät ole tehonneet halutulla tavalla. Nimihämmennys on jatkunut jo yli 100 vuotta.

Tilanne syntyi Apatosaurus dinosaurusfossiilin löytäjän, paleontologi Charles Marshin, tehdessä toisen fossiililöydön jonka hän virheellisesti tulkitsi uudeksi suvuksi. Kuitenkin molempien fossiilien myöhemmässä vertailussa oli ilmeistä että lajit olivat samaa sukua. Näin ollen suku, ja mainitut kaksi fossiilia, oli kantava tieteellisesti ensimmäistä nimeä.

Fossiilien samankaltaisuus huomattiin vasta yli kaksikymmentä vuotta löydöksen jälkeen vuonna 1903 ja Charles Marshin jo kuoltua. Asian esilletuoja oli paleontologi Elmer Riggs. Riggs oli omissa kaivauksissa tehnyt fossiililöytöjä ja laajentanut tietoutta jättiläismäisistä kasvinsyöjädinosauruksista Sauropodeista, johon myös Apatosaurus kuuluu. Riggs päätteli löydöksistään myös, silloin vääräksi uskotun, nykyisin oikeaksi todetun teorian siitä että Sauropodit olivat maallaliikkuvia dinosauruksia eivätkä pääosin vedessä eläviä.

Brontosaurus -nimen käyttö on edelleen erittäin yleistä. Se esiintyy niin yleisessä kielessä kuin viihteessä. Suomessa nimen on sinetöinyt viihdetaivaalle Vesku Loiri laulaessaan Brontosauruksen yöstä Syksyn sävelessä vuonna 1972. Kun 80- ja 90-luvulla tunnettu astronomi Eric Walter Elst nimesi Marsin ja Jupiterin pääasteroidivyöhykkeellä löytämiään taivaankappaleita dinosaurusten mukaan, löysi brontosaurus ensimmäisten joukossa nimeksi.

Kompromissina nimivyyhtiin voidaan pitää sitä että kansainvälinen yhteisö on pitkälti luovuttanut ajatuksesta tyystin karsia “Brontosauruksen” nimenä ja hyväksyy sen käytön synonyyminä Apatosaurukselle. Apatosaurus on kuitenkin tieteellisesti ainoa hyväksytty nimi.