Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on joutunut jälleen korjaamaan tiedotteella panimoteollisuuden etujärjestön sanomisia. Panimoliitto väittää virheellisesti että Britannissa “alkoholinkulutus on suurin piirtein samaa tasoa ja WHO:n kirjaamia haittoja [on] vähemmän” verrattaessa tilanteeseen Suomessa. Väite on kuitenkin täysin väärä.

Panimoliitto kaivaa kuoppaansa syvemmälle todeten että “joku yhtälössä ei vaan kohtaa” ja kysymällä “onko syy Suomen tehottomat sote-palvelut vai tilastojen tarkoitushakuisuus?”

Todellisuudessa alkoholinkäytön kustannukset Brittiläiselle yhteiskunnalle ovat yli 26 miljardia euroa ja terveydenhuollon osuus tästä on arviolta noin 4,4 miljardia euroa.

THL ripittää Panimoliittoa osoittaessa sen vertailleen “täysin eri asioita” ja muistuttamalla että “kansainväliset vertailut ovat ylipäätään hyvin vaikeita sekä laskelmien eriperustaisuuden että palvelujärjestelmien erojen vuoksi.”

Panimoliitto on toiminut myös aiemmin hyvin kyseenalaisesti tuottaessa ja tiedottaessa virheellistä tietoa. Viime vuonna olut oli liiton mielestä terveysjuoma. Myös Panimoliiton käyttämät numerot alkoholin matkustajatuonnista Viron ja Suomen välillä ovat jatkuvasti tarkoituksenhakuisesti liioteltuja.

Vuoteen 2011 asti Panimoliitto, ja muu alkoholielinkeino, teki yhteistyötä valtiovarainministeriön, THL:n, Alko:n ja Valviran kanssa tuottaessa kyselytutkimuksia. Muutoksen tarkoitusperät ovat valitettavan selvät. Kuten kaiken edunvalvonnan, myös Panimoliiton työn toivoisi perustuvan todistettavaan tietoon.